Een clausule inhoudende de afspraken tussen partijen in geval van de beëindiging van de diensten, de overgang van de diensten en of de overdracht van de gegevens naar een andere leverancier of naar de klant zelf.