Een Europese aanbesteding is een aanbesteding volgens bepaalde Europese richtlijnen. Het belangrijkste doel van de Europese aanbestedingsregels is één interne markt voor overheidsopdrachten binnen de Europese Unie (EU). Omdat er meer opdrachten openbaar zijn, hebben bedrijven meer kans op opdrachten. Nederlandse bedrijven maken dus kans op buitenlandse opdrachten en andersom.