Een overeenkomst tussen de leverancier, de opdrachtgever en een escrow-agent. De overeenkomst heeft tot doel de opdrachtgever in bepaalde gevallen te mogelijkheid te geven te beschikken over de laatste broncode van het softwarepakket dat opdrachtgever afneemt van leverancier.