EFQM is een acroniem en staat voor: European Foundation for Quality Management. Het EFQM model (in Nederland INK model genoemd) is een niet-voorschrijvend TQM raamwerk dat op negen criteria is gebaseerd. Het EFQM model is een kader voor organisatorische beheerssystemen, die door de Europese Stichting voor Kwaliteitsbewaking (EFQM) worden aanbevolen en zijn ontwikkeld voor bevorderen van de concurrentiepositie van organisaties.Het EFQM Model is een zelfevaluatieschema, het is geen norm en schrijft dus ook niets voor.