Bijlage bij een overeenkomst waarin de geldende afspraken en procedures ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken zijn vastgelegd.