Dienstverlening in de vorm van projecten die worden uitgevoerd door de dienstverlener en detachering van medewerkers die door de dienstverlener tijdelijk worden ingezet ten behoeve van de dienstverlening aan de uitbesteder.

Engels: Discontinous Service delivery