Het proces van fundamentele heroverweging en verandering van het bedrijfsmodel of bedrijfsproces om met behulp van digitale technologieën een digitale bedrijfsvoering tot stand te brengen.

Engels: Digital Transformation