Een organisatie die diensten verleent aan uitbesteders op basis van een contract.

Synoniem: Inbesteder
Engels: Serviceprovider