De continue dienstverlening die door de dienstverlener wordt uitgevoerd ten behoeve van de uitbesteder.

Engels: Continuous Service Delivery