Een concurrentiegerichte dialoog is een specifieke procedure voor bijzonder complexe overheidsopdrachten. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de aanbestedende dienst niet in staat is zelf de specificaties van de opdracht te bepalen of niet weet welke (financiële) middelen of oplossingen hij nodig heeft om in zijn behoeften te voorzien. Een aanbestedende dienst gaat op basis van een 'beschrijvend document' met elke geselecteerde gegadigde een vertrouwelijke dialoog aan over alle aspecten van de overheidsopdracht.