Outsourcing aan een joint venture die de uitbesteder samen met een dienstenleverancier voor dat doel opricht.