De strategie van de uitbesteder ten aanzien van cloudsourcing. Hiertoe horen bijvoorbeeld de keuzes voor multiple sourcing danwel single sourcing, total sourcing danwel selective sourcing. De cloudsourcing strategie maakt onderdeel uit van de IT-strategie.