Het proces change management heeft als doelstelling te komen tot een juiste besluitvorming aangaande het wijzigen / vernieuwen van de informatievoorziening.