Een businesscase is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscaseworden de kosten tegen de baten afgewogen. Vaak wordt aan de hand van de businesscase besloten om wel of niet te starten en-of verder te gaan met een project.