Een model om grote projecten - meestal publieke-private samenwerkingen voor de bouw van een publieke infrasturctuur - te financieren.