De leverancier heeft het recht op een bonus als hij de overeengekomen objectief vast te stellen norm overtreft en moet een boete betalen als hij daaronder blijft.