In het geval er sprake is van enige vorm van ongeautoriseerde toegang tot enig element van de diensten waardoor (mogelijk) de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van de door de opdrachtgever met de diensten verwerkte gegevens en/of de diensten is geschonden.