De definitieve en bindende aanbieding van een dienstenleverancier, op basis waarvan de uitbesteder besluit of hij met deze dienstenleverancier een overeenkomst aan wil gaan.