De eerste fase van de sourcing lifecyle, waarin de uitbesteder besluit of en zo ja welke dienstverlening voor outsourcing in aanmerking komt.