Het identificeren en verhelpen in een vroeg stadium van alle ontwikkelingen die de continuiteit van een organisatie kunnen bedreigen. Het is een bedrijfsfunctie die toezicht houdt op de nauwe coördinatie van alle functies binnen de organisatie die te maken hebben met veiligheid en continuïteit.

Engels: Corporate security