Het beschikbaar stellen van applicaties via internet, die functionaliteit leveren aan verschillende gebruikers en waarbij wordt afgerekend op basis van gebruik van de applicaties.