Overkoepelend gedachtegoed voor methodieken en frameworks voor software ontwikkeling, die voldoen aan de principes zoals gesteld in het Agile Manifesto. Agile is een aanpak waarbij behendigheid voorop staat. Het team dat een project uitvoert door middel van een Agile-aanpak gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen, weet hier op in te spelen en zorgt er zo voor dat het eindresultaat niet in gevaar komt.