De test(procedure) waarmee kan worden aangetoond dat programmatuur in samenhang met de apparatuur aan de overeengekomen specificaties voldoet en/of andere resultaten van de diensten voldoen aan de overeenkomst.