De goedkeuring van de voor de acceptatietest geleverde programmatuur of resultaten van de diensten door de opdrachtgever.