Ter bevordering van onderzoek naar ontwikkelingen rond sourcing stelt Sourcing Nederland jaarlijks een bedrag van EUR 3.000 beschikbaar, te besteden aan een relevante studiereis. Gedurende het jaar, maar uiterlijk voor 1 december, kunnen deelnemers zich aanmelden door hun scriptie in te zenden. De deskundige jury onder leiding van Erik Beulen maakt een eerste selectie en zal drie genomineerde scripties benoemen. Daarna volgt de beoordeling en wordt de prijswinnaar bekend gemaakt. Kijk hier naar de voorwaarden voor deze prijs.

Prijswinnaar 2019:
Ook dit jaar waren er weer een groot aantal fantastische scripties die gestreden hebben om de Sourcing Nederland scriptie prijs. Bij de drie genomineerde scripties stond de relatie en het verbeteren van de relatie tussen uitbesteders en leveranciers centraal.
Baukje Stam schreef haar scriptie aan Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch over het meten van outsourcing happiness – Giarte’s app XLAMAZING. Dat leverde haar een verdienstelijke derde plaats op.
Als tweede eindigde Aida Huskic. Zij schreef een heldere verhandeling over trust-based dynamische factoren binnen ICT samenwerkingen bij Zelfstandige Bestuursorganen aan de Open Universiteit. In haar scriptie stond “openheid” centraal.
Vinay Oedayrajsingh Varma liep voor zijn scriptie aan de Universiteit van Leiden stage bij KPMG. Hij schreef zijn scriptie over vested outsourcing. Dat leverde een doorwrocht verhaal op met een grondige analyse van literatuur en een groot aantal interviews. Zijn scriptie werd door de jury als beste beoordeeld.