Over Sourcing Nederland

Vergroot je voorsprong!

Ontwikkel sourcingdeskundigheid en vergroot je netwerk door Sourcing Nederland: hét kennis- en informatienetwerk voor succesvol samenwerken in sourcingverband. De vereniging verbindt klantorganisaties, leveranciers, adviesbureaus, advocaten, zelfstandige professionals en kennisinstituten.

Binnenkort

Toon alle evenementen

Doe mee aan de scriptie- en essayprijs

Jaarlijks worden door Sourcing Nederland waarderingsprijzen uitgereikt. Zo wordt sourcingdeskundigheid gedeeld en een bijdrage geleverd aan verdere professionalisering van sourcingsamenwerkingen. Tot uiterlijk 1 december kunnen studenten zich aanmelden voor de scriptieprijs en nemen we ook graag aanmeldingen van professionals voor de essayprijs in ontvangst. Inzendingen worden door een deskundige jury beoordeeld, de drie genomineerden presenteren hun scriptie of essay waarna de winnaar bekend wordt gemaakt.

Mail je scriptie of essay
Doe mee aan de scriptie- en essayprijs

Niet business to business maar people to people

Arno Gerrits gaf tijdens de online mastersessie Regie een mooi overzicht van een aantal best practices op het gebied van regievoering in sourcing samenwerking, met veel pragmatische tips. Hierbij werd regelmatig gewisseld tussen klant- en leveranciersperspectief. Samen maak je immers het succes (of faal je). Bewaak dit met een relatiedashboard. Heb ook veel oog voor de onderlinge contacten, essentieel voor goede samenwerking, en ondersteun die actief. Benieuwd naar de andere sessies? Schrijf je vast in voor een volgende of meld je aan voor de Sourcing Foundation, waarin je in drie dagen helemaal up to date raakt. 

Meld je aan
Niet business to business maar people to people


Lidmaatschap
voordelen en kosten


Bibliotheek

Graag ondersteunen we de kennisontwikkeling van onze leden door het aanbieden van relevante publicaties en documenten. Ook krijgen onze sprekers en leden de mogelijkheid aanbevolen literatuur te delen en eigen publicaties aan te bieden.

Recent toegevoegd:

Aanbevolen door lid Anita de Jong van Hogan Lovells. Een handreiking voor werkgevers hoe om te gaan met het Corona virus op de werkvloer. 

Business impact Corona on employment law

En een uiteenzetting over de positie van werknemers bij een heruitbesteding.

Tussen wal en schip: positie van werknemers bij heruitbesteding

September 2020

Bij transitie en transformatie is het belangrijk je te verdiepen in de verschillende belevingswerelden, doelen en zogenaamde waardesystemen van groepen in de organisatie. Door iedereen te betrekken bij een nieuwe gezamenlijke strategie overbrug je “de kloof". Bij sourcing-trajecten is zo'n situationele verandervisie en veranderaanpak echt cruciaal. Docent Frank Willems beveelt ons daarom de volgende drie artikelen aan.

De kleine Laloux - Reinventing Organizations

The Overcommitted Organization - mensen in meerdere teams

Spiral Dynamics - integraal verandermodel

Augustus 2020:

Rabobank start verkoop 'boekhoudrobots'

Aanbevolen door onze voorzitter, Norman Martijnse. De financiële sector staat al langer onder druk, toenemende druk vanuit de Fintechs, lagere rentestand dwingt de grote financials tot creativiteit. Door deze wijze van samenwerking, waarbij de investeringspoot van de Rabobank met een nieuw strategisch product komt en daarmee een belangrijke stap maakt in de 'nieuwe' workforce en innovatie. 

Juli 2020:

Unpacking request for partner

Heldere uiteenzetting  over hoe Vested te implementeren bij het aangaan van een nieuwe contractuele samenwerking vanaf de onderhandeling.