Over Sourcing Nederland

Vergroot je voorsprong!

Ontwikkel deskundigheid en je netwerk door Sourcing Nederland: hét onafhankelijke kennis- en informatienetwerk voor succesvol samenwerken in sourcingverband. De vereniging verbindt opdrachtgevers (bedrijfsleven en overheid), leveranciers, adviesbureaus, advocaten, zelfstandig professionals en kennisinstituten, en belicht vraagstukken vanuit al deze perspectieven.

Gedeelde ambitie

Tijdens de foundationsessie #Multivendor #regie gaf Bauke van Daalen een overzicht van de laatste ontwikkelingen rond dit onderwerp. In het oog springend zijn de ecosysteem-samenwerkingen die steeds meer voet aan de grond krijgen. Bijzonder hierbij is dat niet één of meerdere partijen de touwtjes in handen hebben maar dat het gaat om het leggen van verbindingen tussen alle partners met een nadruk op vertrouwen en open communicatie. De drijvende kracht is een gedeelde ambitie. Benieuwd naar onze andere opleidingen?

Sourcing Academy
Gedeelde ambitie

Expertsessies

Het vakgebied sourcing is nog altijd in beweging en maakt sterke ontwikkelingen door. Vandaar dat wij onze leden naast de basiskennis (Sourcing Foundation) ook expertsessies over verschillende onderwerpen gaan aanbieden. Deelnemers dienen te beschikken over voldoende basiskennis. Bijvoorbeeld door eerder de betreffende foundationsessie, een vergelijkbare opleiding te hebben gevolgd of over aantoonbare kennis/ervaring te beschikken (toelating in overleg met de docent).

Schrijf je in
Expertsessies

Binnenkort

Toon alle evenementen


Lidmaatschap
voordelen en kosten


Kenniscentrum

Recent toegevoegd

Outsourcing met agile? Dat lijkt op het eerste gezicht een onlogische combinatie aldus lid Marco Gianotten. Outsourcing wordt immers snel geassocieerd met een sterke top-down sturing en gaat volgens de klassieke opvattingen nu eenmaal beter met strakke kaders. Dat past niet goed bij de haast filosofische principes van agile die gericht zijn op het vermogen om snel te reageren op veranderingen. En tóch zou agile weleens hét ingrediënt kunnen zijn waarmee outsourcing weer pit krijgt en zijn inmiddels wat flauwe smaak verliest. 

Mayonaise met hagelslag

Snelheid, flexibiliteit, anders omgaan met risico's en een betere samenwerking tussen klant en leverancier zijn nodig om de wendbaarheid van organisaties te verhogen. Nodig om te overleven in deze snelveranderende 'VUCA-wereld'. In dit artikel 4 belangrijke tips om verouderde en zware processen in organisaties om te vormen. Door lid Addie Korsten.

A turbulent world calls for more agility in Sourcing!

Aan de hand van een enquête hebben 389 professionals uit het inkoopvak hun kijk op de toekomst gedeeld met lid Supply Value en zij hebben dit samengevat in de publicatie Inkooptrends 2021. De meerderheid van de respondenten, 316 (81%), werkt in Nederland, gevolgd door België met 61 (16%). In de enquête zijn respondenten gevraagd om aan te geven hoeveel prioriteit zij in 2021 van plan zijn te geven aan 16 thema’s gerelateerd aan inkoop. De top 3:
1. Leveranciersmanagement
2. Inkoop alignen met de business en strategie
3. Optimaliseren van processen binnen de inkoopfunctie

Inkooptrends 2021