Over Sourcing Nederland

Vergroot je voorsprong!

Ontwikkel deskundigheid en je netwerk door Sourcing Nederland: hét onafhankelijke kennis- en informatienetwerk voor succesvol samenwerken in sourcingverband. De vereniging verbindt opdrachtgevers (bedrijfsleven en overheid), leveranciers, adviesbureaus, advocaten, zelfstandig professionals en kennisinstituten, en belicht vraagstukken vanuit al deze perspectieven.

Uitkomsten 1e SN-trendonderzoek

De markt van sourcing is nog altijd sterk groeiend en in beweging. Teneinde goed te kunnen inspelen op de behoeften bij onze leden volgen we vanuit Sourcing Nederland de ontwikkelingen op de voet. Om dit te verbeteren en continueren, zijn we een eigen trendonderzoek gestart naar de ontwikkelingen van de sourcingmarkt in Nederland. Lees hier de eerste resultaten.

Lees hier
Uitkomsten 1e SN-trendonderzoek

Welkom Harry Martin

We zijn erg blij dat dr. ir. Harry Martin ons bestuur is komen versterken. Tijdens de ALV van 16 december is Harry officieel benoemd als nieuw bestuurslid. Hij vertegenwoordigt de kennisinstellingen en doet dit vanuit een gedegen achtergrond en zijn functie als universitair hoofddocent aan de Open Universiteit. Na zijn studie en promotie in Technische Bedrijfskunde aan de TU in Eindhoven kwamhij in zijn rol als consultant bij KEMA in aanraking met uitbestedingsvraagstukken en sindsdien is dit hem blijven boeien en heeft hij zich hier verder in gespecialiseerd. De laatste 10 jaar focust hij op IT-Sourcing Governance in partnerships. Daarnaast begeleid hij studenten die volop met hun carrière bezig zijn bij een grote diversiteit aan organisaties. Daarmee brengt hij veel praktisch toepasbare kennis mee waar we als Sourcing Nederland erg blij mee zijn.

Het bestuur
Welkom Harry Martin

Binnenkort

Toon alle evenementen


Lidmaatschap
voordelen en kosten


Kenniscentrum

Recent toegevoegd

Outsourcing met agile? Dat lijkt op het eerste gezicht een onlogische combinatie aldus lid Marco Gianotten. Outsourcing wordt immers snel geassocieerd met een sterke top-down sturing en gaat volgens de klassieke opvattingen nu eenmaal beter met strakke kaders. Dat past niet goed bij de haast filosofische principes van agile die gericht zijn op het vermogen om snel te reageren op veranderingen. En tóch zou agile weleens hét ingrediënt kunnen zijn waarmee outsourcing weer pit krijgt en zijn inmiddels wat flauwe smaak verliest. 

Mayonaise met hagelslag

Snelheid, flexibiliteit, anders omgaan met risico's en een betere samenwerking tussen klant en leverancier zijn nodig om de wendbaarheid van organisaties te verhogen. Nodig om te overleven in deze snelveranderende 'VUCA-wereld'. In dit artikel 4 belangrijke tips om verouderde en zware processen in organisaties om te vormen. Door lid Addie Korsten.

A turbulent world calls for more agility in Sourcing!

Aan de hand van een enquête hebben 389 professionals uit het inkoopvak hun kijk op de toekomst gedeeld met lid Supply Value en zij hebben dit samengevat in de publicatie Inkooptrends 2021. De meerderheid van de respondenten, 316 (81%), werkt in Nederland, gevolgd door België met 61 (16%). In de enquête zijn respondenten gevraagd om aan te geven hoeveel prioriteit zij in 2021 van plan zijn te geven aan 16 thema’s gerelateerd aan inkoop. De top 3:
1. Leveranciersmanagement
2. Inkoop alignen met de business en strategie
3. Optimaliseren van processen binnen de inkoopfunctie

Inkooptrends 2021