Over Sourcing Nederland

Vergroot je voorsprong!

Ontwikkel deskundigheid en je netwerk door Sourcing Nederland: hét onafhankelijke kennis- en informatienetwerk voor succesvol samenwerken in sourcingverband. De vereniging verbindt opdrachtgevers (bedrijfsleven en overheid), leveranciers, adviesbureaus, advocaten, zelfstandig professionals en kennisinstituten, en belicht vraagstukken vanuit al deze perspectieven.

Governance is key

Goed contracteren staat of valt met goede communicatie en governance. Zorg dat je in gesprek blijft over KPI's, escalatieprocedures, over aanstaande behoeften en veranderingen. Daarmee zorg je ook dat de klantbeleving goed wordt meegenomen in je XLA (Xperience Level Agreementt). Wieke van Angeren gaf in de mastersessie een heldere uiteenzetting over alles wat er bij contracteren komt kijken. En wist je bijvoorbeeld dat een KPI, ook al is die SMART geformuleerd nog steeds geen resultaatverplichting inhoudt, behalve als je dat expliciet vermeldt? En dat het belangrijk is om extra te letten op gebruik van het Engels. Veel termen hebben namelijk in het Nederlands meerdere betekenissen. Er was veel ruimte voor specifieke interesses, zienswijzen en vragen van deelnemers vanuit uiteenlopende disciplines. Geïnteresseerd in de mastersessies? 

Kijk hier
Governance is key

Voor en door de leden

We zijn een vereniging voor en door de leden en daarom horen we graag meer over je wensen en voorkeuren. Door de Corona-maatregelen is er de afgelopen maanden veel veranderd. Dit is van invloed op de manier waarop we met elkaar omgaan, elkaar aanspreken, leren kennen en kennis uitwisselen.  
Naast Corona zijn er mogelijk meer marktbepalende ontwikkelingen of voorvallen die van invloed zijn op prioriteitstelling en daaruit voortvloeiende sourcingsbehoefte. Om hier meer zicht op te krijgen heeft de Contentcommissie een korte enquête opgesteld.
Je bent van harte uitgenodigd om deze in te vullen. Dit kost een paar minuten. Alvast dank voor je input.

Vul hier in
Voor en door de leden

Binnenkort

Toon alle evenementen


Lidmaatschap
voordelen en kosten


Kenniscentrum

Recent toegevoegd

Lid Marcel van Kooten schreef een interessante uiteenzetting over leiderschap bij verandering. Het kernprobleem van verandering en innovatie is dat er sprake is van een steeds terugkerende storm van “creative destruction”. Dat wil zeggen: men wil toe naar een nieuwe situatie (de nieuwe wereld), en tegelijkertijd wordt de bestaande wereld verlaten (de oude wereld). Deze inherente ‘spanning’ vergt leiderschap om het veranderproces te sturen en crashes te voorkomen.

Leiderschap bij verandering

Ramon Nijman, IT sourcing manager, is zeer ervaren in het samenwerken met Indiase partijen (en ook met Poolsse, Filipijnse en Chinese vendoren). In elke samenwerking loopt men tegen verschillend, cultureel gedreven, gedrag aan; je kunt dit al vinden in bedrijfsculturen binnen één land. In de praktijk zijn de verschillen tussen de Westerse en Aziatische cultuur van zodanige aard dat het goed is daar de grote lijnen in te ontdekken en leringen uit te trekken als het gaat om omgaan met diversiteit.

Culturele diversiteit in sourcing

Anita de Jong, Lawyer Employment and Outsourcing/ Partner and Head of the Employment Practice bij Hogan Lovells deelt graag volgend artikel.

When does the employee follow the work

Indien outsourcing leidt tot een “overgang van (een onderdeel van) een onderneming” gaan alle bij de uitbestede activiteiten betrokken werknemers naar de verkrijger daarvan over. Maar bij tweede generatie outsourcing is dit veel minder vanzelfsprekend. In dit artikel worden de factoren die een rol spelen bij de vraag wanneer er sprake is van een overgang van onderneming, en vooral wanneer niet, nader uiteengezet.  

Mirjam Kibbeling: mensenwerk maakt het verschil tussen know how en how to. In al haar werk ligt dan ook de nadruk op de samenwerkingsrelatie: dé sleutel tot een geslaagd project. Hierover verzorgde zij op 11 februari een interessante workshop. In dit artikel wordt belicht hoe leveranciers bijdragen aan waardecreatie door organisaties. 

Waarde creëren in de keten