Over Sourcing Nederland

Vergroot je voorsprong!

Ontwikkel deskundigheid en je netwerk door Sourcing Nederland: hét onafhankelijke kennis- en informatienetwerk voor succesvol samenwerken in sourcingverband. De vereniging verbindt opdrachtgevers (bedrijfsleven en overheid), leveranciers, adviesbureaus, advocaten, zelfstandig professionals en kennisinstituten, en belicht vraagstukken vanuit al deze perspectieven.

Programma najaar

De vakantieperiode is begonnen en het programma van Sourcing Nederland start weer in september. Uiteraard kan je je nu al inschrijven voor de verschillende mastersessies, of beter meld je aan voor de Driedaagse in oktober. Verder zijn alle seminars al gepland en werken we door aan een inhoudelijke programma. 

Schrijf je in
Programma najaar

Begrippenlijst gepubliceerd

Het sourcing vakgebied kent vele begrippen. Vandaar dat het goed is hiervan een overzicht te kunnen geven. Sinds enkele dagen is onze splinternieuwe begrippenlijst te vinden op de site. Deze lijst is zeker niet uitputtend, dus geef vooral jullie aanvullingen aan ons door. Heb je een ander beeld of definitie van een begrip? Dan horen we dat ook graag.

Begrippenlijst
Begrippenlijst gepubliceerd

Binnenkort

Toon alle evenementen


Lidmaatschap
voordelen en kosten


Kenniscentrum

Recent toegevoegd

Aan de hand van een enquête hebben 389 professionals uit het inkoopvak hun kijk op de toekomst gedeeld met lid Supply Value en zij hebben dit samengevat in de publicatie Inkooptrends 2021. De meerderheid van de respondenten, 316 (81%), werkt in Nederland, gevolgd door België met 61 (16%). In de enquête zijn respondenten gevraagd om aan te geven hoeveel prioriteit zij in 2021 van plan zijn te geven aan 16 thema’s gerelateerd aan inkoop. De top 3:
1. Leveranciersmanagement
2. Inkoop alignen met de business en strategie
3. Optimaliseren van processen binnen de inkoopfunctie

Inkooptrends 2021

Lid Marcel van Kooten schreef een interessante uiteenzetting over leiderschap bij verandering. Het kernprobleem van verandering en innovatie is dat er sprake is van een steeds terugkerende storm van “creative destruction”. Dat wil zeggen: men wil toe naar een nieuwe situatie (de nieuwe wereld), en tegelijkertijd wordt de bestaande wereld verlaten (de oude wereld). Deze inherente ‘spanning’ vergt leiderschap om het veranderproces te sturen en crashes te voorkomen.

Leiderschap bij verandering

Ramon Nijman, IT sourcing manager, is zeer ervaren in het samenwerken met Indiase partijen (en ook met Poolsse, Filipijnse en Chinese vendoren). In elke samenwerking loopt men tegen verschillend, cultureel gedreven, gedrag aan; je kunt dit al vinden in bedrijfsculturen binnen één land. In de praktijk zijn de verschillen tussen de Westerse en Aziatische cultuur van zodanige aard dat het goed is daar de grote lijnen in te ontdekken en leringen uit te trekken als het gaat om omgaan met diversiteit.

Culturele diversiteit in sourcing