Over Sourcing Nederland

Vergroot je voorsprong!

Ontwikkel sourcingdeskundigheid en vergroot je netwerk door Sourcing Nederland: hét kennis- en informatienetwerk voor succesvol samenwerken in sourcingverband. De vereniging verbindt klantorganisaties, leveranciers, adviesbureaus, advocaten, zelfstandige professionals en kennisinstituten.

Binnenkort

Toon alle evenementen

Wees concreet

Tijdens de interactieve mastersessie Multivendor Regie werden een aantal waardevolle inzichten en tips uitgewisseld. De expliciete aandacht voor innovatie en architectuur in multivendor relaties werd zeer gewaardeerd. Voor beide zaken geldt dat het goed is hier concreet afspraken over te maken in de samenwerking. Want niets is erger dan dat er een geweldige nieuwe oplossing wordt ontwikkeld bij de ene leverancier, die niet past op de architectuur van de andere. Ook voor innovatie geldt dat het goed is af te spreken hoe je hier samen met leveranciers aan kan werken en vooral helder te krijgen welk type innovatie de verschillende partijen in kunnen brengen. Wanneer ben je vrij aan het brainstormen? Wanneer is is het een proof of concept? Veel dank aan docent Bauke van Daalen voor de uitstekende begeleiding.

Meer over mastersessies
Wees concreet

Exit of fix(it)?

Waar het bij een echtscheiding vaak wel over gevoelens en emoties gaat, op een gegeven moment is de relatie gewoon op, moet dat bij een exit uit een souricng relatie juist niet de boventoon voeren. Probeer het belang van de organisatie te scheiden van belangen en gevoelens op meer persoonlijk vlak. Vaak loopt een en ander hoog op door allerlei (oud) zeer. Probeer samen op een win-win scenario uit te komen. Andere scenario’s kosten snel heel veel geld. Dank aan Joost Van Boeschoten dit dit helder uiteen zette. Lukas Kortenhorst leidde dit verhaal in met een praktijkvoorbeeld. Met een introductie van Louis Jonker. Nog geen lid maar nieuwsgierig geworden? Meld je een keer vrijblijvend aan voor een seminar.

Mail ons
Exit of fix(it)?


Lidmaatschap
voordelen en kosten


Bibliotheek

Recent toegevoegd

Om een sourcing relatie goed te houden is het van belang vanaf de start te letten op een effectieve samenwerking. Zo legde Joost van Boeschoten uit tijdens het seminar Exit of fix(it)? Lees hier meer over in zijn bijdrage:

Collaboration – have you got your bases covered?

Oktober 2020

Aanbevolen door Anita de Jong van Hogan Lovells. Een handreiking voor werkgevers hoe om te gaan met het Corona virus op de werkvloer. 

Business impact Corona on employment law

En een uiteenzetting over de positie van werknemers bij een heruitbesteding.

Tussen wal en schip: positie van werknemers bij heruitbesteding

September 2020

Bij transitie en transformatie is het belangrijk je te verdiepen in de verschillende belevingswerelden, doelen en zogenaamde waardesystemen van groepen in de organisatie. Door iedereen te betrekken bij een nieuwe gezamenlijke strategie overbrug je “de kloof". Bij sourcing-trajecten is zo'n situationele verandervisie en veranderaanpak echt cruciaal. Docent Frank Willems beveelt ons daarom de volgende drie artikelen aan.

De kleine Laloux - Reinventing Organizations

The Overcommitted Organization - mensen in meerdere teams

Spiral Dynamics - integraal verandermodel

Augustus 2020:

Rabobank start verkoop 'boekhoudrobots'

Aanbevolen door onze voorzitter, Norman Martijnse. De financiële sector staat al langer onder druk, toenemende druk vanuit de Fintechs, lagere rentestand dwingt de grote financials tot creativiteit. Door deze wijze van samenwerking, waarbij de investeringspoot van de Rabobank met een nieuw strategisch product komt en daarmee een belangrijke stap maakt in de 'nieuwe' workforce en innovatie. 

Juli 2020:

Unpacking request for partner

Heldere uiteenzetting  over hoe Vested te implementeren bij het aangaan van een nieuwe contractuele samenwerking vanaf de onderhandeling.