Over Sourcing Nederland

Vergroot je voorsprong!

Ontwikkel deskundigheid en je netwerk door Sourcing Nederland: hét onafhankelijke kennis- en informatienetwerk voor succesvol samenwerken in sourcingverband. De vereniging verbindt opdrachtgevers (bedrijfsleven en overheid), leveranciers, adviesbureaus, advocaten, zelfstandig professionals en kennisinstituten, en belicht vraagstukken vanuit al deze perspectieven.

Verfris je kennis tijdens de driedaagse!

In drie dagen kennis opdoen over alle facetten van de Sourcing Life Cycle op 4, 11 en 12 oktober 2021. Inmiddels een begrip in de Sourcing community. De training wordt verzorgd door hoofddocent Norman Martijnse samen met wisselende docenten. Naast theorie veel aandacht voor ervaringen uit de praktijk en ook komen trends en ontwikkelingen aan de orde. Meld je aan via onderstaande button. 

Meld je aan
Verfris je kennis tijdens de driedaagse!

Doe mee aan het 1e SN-trendonderzoek

De markt van sourcing is nog altijd sterk groeiend en in beweging. De trend is duurzaamheid en ook is een duidelijke verschuiving te zien van grootschalige uitbestedingen naar point solutions. Teneinde goed te kunnen inspelen op de behoeften bij onze leden volgen we vanuit Sourcing Nederland de ontwikkelingen op de voet. Om dit te verbeteren en continueren, starten we met een eigen trendonderzoek naar de ontwikkelingen van de sourcingmarkt in Nederland. 

Vul hier in
Doe mee aan het 1e SN-trendonderzoek

Binnenkort

Toon alle evenementen


Lidmaatschap
voordelen en kosten


Kenniscentrum

Recent toegevoegd

Snelheid, flexibiliteit, anders omgaan met risico's en een betere samenwerking tussen klant en leverancier zijn nodig om de wendbaarheid van organisaties te verhogen. Nodig om te overleven in deze snelveranderende 'VUCA-wereld'. In dit artikel 4 belangrijke tips om verouderde en zware processen in organisaties om te vormen. Door lid Addie Korsten.

A turbulent world calls for more agility in Sourcing!

Aan de hand van een enquête hebben 389 professionals uit het inkoopvak hun kijk op de toekomst gedeeld met lid Supply Value en zij hebben dit samengevat in de publicatie Inkooptrends 2021. De meerderheid van de respondenten, 316 (81%), werkt in Nederland, gevolgd door België met 61 (16%). In de enquête zijn respondenten gevraagd om aan te geven hoeveel prioriteit zij in 2021 van plan zijn te geven aan 16 thema’s gerelateerd aan inkoop. De top 3:
1. Leveranciersmanagement
2. Inkoop alignen met de business en strategie
3. Optimaliseren van processen binnen de inkoopfunctie

Inkooptrends 2021

Lid Marcel van Kooten schreef een interessante uiteenzetting over leiderschap bij verandering. Het kernprobleem van verandering en innovatie is dat er sprake is van een steeds terugkerende storm van “creative destruction”. Dat wil zeggen: men wil toe naar een nieuwe situatie (de nieuwe wereld), en tegelijkertijd wordt de bestaande wereld verlaten (de oude wereld). Deze inherente ‘spanning’ vergt leiderschap om het veranderproces te sturen en crashes te voorkomen.

Leiderschap bij verandering